شنبه 31 تير 1385

محسن مخملباف جايزه "پاراجانوف" را به اکبر گنجی اهداء کرد

محسن مخملباف فيلمساز برجسته ايرانی که هفته گذشته به مناسبت برگزاری برنامه بزرگداشت و مرور بر آثار فيلم های فيلمخانه مخملباف در جشنواره ايروان ارمنستان حضور داشت بخاطر دستاورد هنری يک عمر، جايزه پاراجانوف را دريافت کرد.

مخملباف هنگام دريافت اين جايزه گفت: « اين اولين بار نيست که من جايزه ای می گيرم. تا کنون خانواده مخملباف هفتاد و پنج جايزه بين المللی را بابت آثار خود دريافت کرده است. اما اين جايزه احساس ديگری را در من برانگيخته است چرا که نام پاراجانوف بزرگ را بر خود دارد و من اکنون به شدت جلوی گريه خود را گرفته ام چرا که پاراجانوف اين جايزه را با دستهای خود در زندان شوروی ساخته است. پاراجانوف برای آزادی و هنرش چهار سال و نيم در زندان بود. از اين بابت من احساس مشترکی با او دارم، چرا که من در هفده سالگی چهار سال و نيم بخاطر آزادی در زندان بودم. دلم می خواهد اين جايزه را من هم متقابلا تقديم کنم به بزرگمردی چون اکبر گنجی که بخاطر آزادی سالها زندان خانه اش بود.

عباس بختياری – پاريس

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31041

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن مخملباف جايزه "پاراجانوف" را به اکبر گنجی اهداء کرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016